Verdergaande samenwerking in de regio en optimalisering van de digitale dienstverlening zullen in 2018 extra aandacht krijgen.