Voor 2018 zijn geen specifieke speerpunten op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Ontwikkelingen met betrekking tot de GGD zijn onderdeel van de paragraaf Verbonden partijen van deze raadsbegroting.