• Het beperken van de instroom in de gespecialiseerde jeugdhulp
  • Het bevorderen van de door- en uitstroom uit de gespecialiseerde jeugdhulp
  • Het verbeteren van onze informatiehuishouding zodat we goed zicht houden op het zorggebruik en de uitgaven;
  • Resultaatgericht werken binnen de WMO
  • Visie op beschermd wonen
  • De woon-zorg opgave
  • Visie op Ondersteuning, waaronder dagbesteding
  • Een duurzaam evenwichtige financiële huishouding.