• Sportieve ontwikkeling van het kind
  • Gezonde leefstijl
  • Sport en bewegen als middel gericht op zelfredzaamheid burger waardoor minder beroep op de zorg en men kan meedoen in de samenleving.
  • Efficiënt beheer en gebruik van de gemeentelijke accommodaties
  • Levendigheid in de publieke ruimte