1. Doordecentralisatie onderwijshuisvesting.
In 2018 en verder zal duidelijk worden wat het effect is van de doordecentralisatie onderhuisvesting op het beheer en onderhoud van gecombineerde schoolgebouwen.
Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de mogelijkheid en wenselijkheid van doordecentralisatie. Daaruit is gebleken dat de meningen van de schoolbesturen op dit punt sterk van elkaar verschillen. Gekozen is voor een benadering waarbij we met de besturen die verder willen nader onderzoek doen om te komen tot maatwerk.
In het 3e kwartaal 2017 is het onderzoek naar de mogelijkheden met stichting Flore gestart.
Ook bij het onderzoek naar de haalbaarheid van het expertisecentrum passend onderwijs met Heliomare, Aloysius en VierTaal op de Vaandel-zuid is het uitgangspunt een financiering op basis van doordecentralisatie.

2. Onderzoek verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In september 2017 is een voorstel aan uw raad gedaan om onderzoek te doen naar de verduurzaming van de geselecteerde gemeentelijke gebouwen (in hoofdzaak binnen- en buitensport- en welzijnsaccommodaties en gemeentehuis). De uitkomsten worden eind 2017 verwacht waarna de voorbereiding en de uitvoering kan starten.

3. Nieuwbouw Huygens College
Naar verwachting zal in maart 2018 worden gestart met de nieuwbouw Huygenscollege. Een jaar later wordt de oplevering van het schoolgebouw verwacht.