Programma Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Verordening op het burgerinitiatief.

RB februari 2005

Visie op dienstverlening.

RB februari 2008

Handvest actieve informatieplicht.

RB december 2009

Verordening werkgeverscommissie voor de griffie.

RB september 2011

Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012 - 2014 Regio Alkmaar.

RB februari 2012

Raadscommunicatieplan.

RB februari 2013

Vaststelling archiefverordening 2013

RB juni 2013

Kadernota verbonden partijen

RB februari 2016

Verordening auditcommissie 2016

RB mei 2016

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

RB juni 2016

Effectindicatoren

RB juni 2016

Nota inkoop en aanbestedingsbeleid 2016

RB oktober 2016

Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Heerhugowaard

RB november 2016

Financiële verordening 2017

RB december 2016

Nota vaste activa 2017

RB februari 2017