Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Cameratoezicht openbare ruimten.

RB mei 2006

Bouwverordening Heerhugowaard 2006.

RB december 2006

Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan..

RB januari 2013

Kadernota handhaving

RB september 2013

Integraal Veiligheidsplan (IVP)

RB november 2013

Verordening Drank- en horecawet

RB december 2013

Afwegingskader publiek cameratoezicht

RB september 2014

Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

RB maart 2016

Wijziging APV

RB juni 2017