Planning

Gepland is dat u op 8 november 2017 de raadsbegroting 2018 vaststelt.
Op 30 oktober 2017 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 1 oktober 2017 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen.
Op uiterlijk 12 oktober 2017 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van de begroting.

De bestuursrapportage 2017 ontvangt u op 28 september 2017. In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening 2017. Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 6 oktober 2017. Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2018 met uw commissie Middelen op 30 oktober 2017.
Het financieel effect van de bestuursrapportage 2017 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting 2018.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard