Activiteiten

Beoogd resultaat

Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen

  • Adequate netwerken
  • Win - win in samenwerkingen
  • Actueel inzicht in relevante ontwikkelingen