Activiteiten

Beoogd resultaat

Herzien openingstijden op basis behoeften burgers en meer werken op afspraak invoeren

Voorkomen van wachttijden door werken op afspraak.

I-dienstverlening verder uitbreiden

Klanttevredenheid op peil houden

Gebruiksvriendelijke en overzichtelijker website

Klanttevredenheid op peil houden