bedragen x € 1.000

Algemeen bestuur

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

5.415

2.270

2.246

24

Baten

107

104

104

0

Saldo

-5.308

-2.166

-2.142

24

Toelichting