Activiteiten

Beoogd resultaat

Zoeken naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om inwoners te laten participeren.

Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden.