Activiteiten

Beoogd resultaat

Op casusniveau worden integrale oplossingen gezocht.

Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden.