Activiteiten

Beoogd resultaat

De focus verschuift in 2018 meer naar de 0-de lijn.

Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden