Activiteiten

Beoogd resultaat

Van vluchteling naar inwoner
door een projectmatige aanpak

Voor asielzoekers: mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
Statushouders vinden sneller een baan of vrijwilligerswerk.

Activiteiten

Beoogd resultaat

Versterking van de 0-lijn

Versterking maatschappelijke voorzieningen, verbetering maatschappelijk netwerk, vroegsignalering en preventie voorkomt duurdere hulpvraag

Welzijn op recept in plaats van geindiceerde zorg