Activiteiten

Beoogd resultaat

Implementeren van de resultaatsturing en het toewerken naar een nieuw bekostigings-systeem.

Betere beheersing van de afspraken met
klanten en zorgaanbieders en beheersing van
de kosten.

Woonzorg opgave realiseren: regionaal via
beschermd wonen, lokaal via de Woonvisie.

De Woonvisie en de visie op beschermd wonen is ontwikkeld.