Activiteiten

Beoogd resultaat

Digitalisering Huygenpas

Meer keuzevrijheid in de besteding van voorzieningen. Per doelgroep een op die doelgroep afgestemd budget

Armoedemonitor uitvoeren

Inzicht in de effecten en het bereik van het minimabeleid

Preventie voorzieningen schuldhulp
implementeren

Van vluchteling naar inwoner door een
Projectmatige aanpak

Doorontwikkeling ‘Werkstart’

Lichtere vormen van hulp volstaan

Voor asielzoekers mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
Statushouders vinden sneller een baan of vrijwilligerswerk

Innovatieve vormen van begeleiding naar werk van bepaalde doelgroepen met enige afstand tot de arbeidsmarkt
In samenwerking met HalteWerk komen tot een verruiming van mogelijkheden