Activiteiten

Beoogd resultaat

Monitoring uitvoering convenant sport met het onderwijs

Verbetering kwaliteit en aanbod beweegonderwijs in en rond scholen

Gerichte beweegprogramma's ter bevordering zelfredzame burger

Minder beroep op de zorg

Ondersteuning lokale kracht

Toegankelijk en vraaggericht aanbod