Activiteiten

Beoogd resultaat

Handelen in de geest van de strategie
duurzame ontwikkeling en stimuleren van
energieneutraal Heerhugowaard 2030,
mede door duurzame innovatie.

Heerhugowaard energieneutraal in 2030.