Activiteiten

Beoogd resultaat

Ontwikkelingen rond rangeer/opstelterrein en op De Vaandel -noord volgen en begeleiden.

Realisatie van het opstelterrein op de Vaandel.

Regionaal bestuurlijk prioriteit geven aan bereikbaarheid en connectiviteit met andere regio's.
Regionale vertegenwoordiging in MIRT/NOWA
Participeren in voorbereiding 'MRA & N-H
OV-toekomstbeeld 2040'

Nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam is georganiseerd door optimale weg- en ov-verbindingen.