Activiteiten

Beoogd resultaat

Voorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving

Na het besluit van november 2017 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart.