Activiteiten

Beoogd resultaat

Maken van prestatieafspraken met corporaties op basis van de nieuwe gemeentelijke woonvisie.

Prestatieafspraken met de corporaties

Aandacht voor levensvatbaarheid in de Noord en Veenhuizen --> Kompas op de Noord 2.0

Ontwikkeling nieuwe vraaggestuurde woningbouw aan de Plaetmanstraat.