Activiteiten

Beoogd resultaat

Voorbereiding van de integrale omgevingsvisie voor Heerhugowaard met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Voorbereiding van de op te stellen omgevingsvisie gebeurt in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen.

De aan het eind van 2017 beschikbare schets wordt in 2018 uitgewerkt.

Bouwstenen leggen voor omgevingsvisie door specifieke aandacht voor ontwikkelingen in groene stadsrand, economische stadsrand, Altongebied (de Noord), Stationsgebied en Stadshart.

De in de afgelopen periode gemaakte bouwstenen (nota ruimtelijke kwaliteit, nota fysiek domein, wijze van participatie, motie draagvlak etc.) zijn ook in 2018 leidraad voor de ontwikkeling van werkwijzen. Ze dragen bij aan een soepele overgang naar de Omgevingswet.