Activiteiten

Beoogd resultaat

Uitvoeren van en handelen in de geest van de strategische visie Economische Boulevard en de Vaandel

Faciliteren en stimuleren van nieuwe en vernieuwde ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, inspelend op initiatieven vanuit het bedrijfsleven