Activiteiten

Beoogd resultaat

Nemen van evenwichtige, aanvullende maatregelen in regionaal verband (naast de al genomen maatregelen in de Vaandel) om het overaanbod van werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen) terug te dringen volgens de gemaakte afspraken in het convenant werklocaties.

Een passend en gevarieerd aanbod (lokaal en regionaal) van werklocaties