bedragen x € 1.000

Werk, participatie en inkomen

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

21.618

22.666

21.150

1.516

Baten

11.178

12.109

10.593

-1.516

Saldo

-10.440

-10.556

-10.556

0

Toelichting