bedragen x € 1.000

Sport en recreatie

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

4.951

5.231

5.249

-18

Baten

1.920

1.920

1.933

13

Saldo

-3.031

-3.310

-3.315

-5

Toelichting