bedragen x € 1.000

Cultuur en kunst

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

5.228

4.882

4.921

-38

Baten

691

703

703

0

Saldo

-4.536

-4.179

-4.218

-38

Toelichting