Activiteiten

Beoogd resultaat

Faciliterende en verbindende rol in het kader van werkgelegenheid.

Zorgen dat bedrijven in Heerhugowaard blijven, ruimte hebben voor uitbreiding en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven en instellingen.

Blijvend deelnemen aan netwerken met verschillende – regionale – partners in de private sector, maatschappelijk middenveld en overheden.

Heerhugowaard als goede vestigingsplaats over het voetlicht brengen en meerwaarde te creëren voor afzonderlijke bedrijven en instellingen. Dit versterkt ook op langere termijn het economisch netwerk in Heerhugowaard en de regio.