Activiteiten

Beoogd resultaat

Opstellen en uitvoeren meerjarig investeringsplan voor vervanging als vervolg op de herijking van de voorzieningen voor groot onderhoud.

Methodische aanpak voor de vervangingsinvesteringen van kapitaalgoederen en actuele onderhoudsvoorzieningen als onderdeel van de budgetcyclus.