Activiteiten

Beoogd resultaat

Onderzoek naar mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vastgoed en op basis daarvan (voorbereiding van) de uitvoering.

verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed

Daar waar mogelijk afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Een gemeentelijke vastgoedportefeuille met vastgoed dat efficiënt en effectief gebruikt wordt.

Verder onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Maatwerk afspraken per bestuur.