Vervangingsinvesteringen

In deze paragraaf zijn de vervangingsinvesteringen voor 2018 en volgende jaren weergegeven. Tevens zijn in het overzicht de investeringen in onderwijshuisvesting opgenomen. Voor de berekening van de afschrijvingen van de aangeleverde vervangingsinvesteringen zijn de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethoden gehanteerd zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Afschrijvingstabel bij de nota vaste activa 2017 van 28 februari 2017.
Voor de berekening van de rentelasten van de aangeleverde vervangingsinvesteringen voor de raadsbegroting 2018 is een renteomslagpercentage van 2,0% gehanteerd.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van investeren

Investerings-bedrag

Afschrijvingen

termijn

vorm

2019

2020

2021

Vervangingsinvesteringen

Aanbouwwerktuigen groen en sport

2018

60

10

Annuïtair

7

7

7

Aanhangwagen voor containervervoer

2018

90

10

Annuïtair

11

11

11

Applicaties

2018

80

4

Lineair

22

22

21

Evenementenborden

2018

25

10

Lineair

3

3

3

Installatiekosten COOL (Afs.term.10 jr)

2018

468

7

Lineair

77

75

74

Inventaris COOL (Afschr. termijn 10 jr)

2018

179

7

Lineair

30

29

29

Meubilair vergadervleugel

2018

83

10

Lineair

10

10

10

Middelzware bestelwagens

2018

40

10

Annuïtair

0

5

5

Noodstroomvoorziening gemeentehuis

2018

100

10

Lineair

12

12

12

ondergrondse inzamelmiddelen

2018

16

10

Lineair

2

2

2

Techniek HNW

2018

194

4

Lineair

53

52

51

Techniek serverruimte

2018

25

4

Lineair

7

7

7

Valdempende ondergrond speeltoestellen 2006

2018

168

10

Lineair

21

20

20

Verkeersregelinstallaties

2018

57

15

Lineair

5

5

5

Werktuigendragers

2018

150

10

Annuïtair

17

17

17

Zijladers 3x

2018

770

8

Annuïtair

106

106

106

Aanbouwwerktuigen groen en sport

2019

15

10

Annuïtair

2

2

Achterlader

2019

100

8

Annuïtair

14

14

Afzetcontainers (zijbeladers) 12x

2019

132

8

Annuïtair

19

19

Applicaties

2019

25

4

Lineair

7

7

Graflift

2019

6

10

Annuïtair

1

1

Kleine veegmachine

2019

135

5

Annuïtair

29

29

Middelzware bestelwagens (14x)

2019

565

10

Annuïtair

63

63

Ondergrondse inzamelmiddelen

2019

338

10

Annuïtair

38

38

Randapparatuur

2019

70

4

Lineair

19

19

Renovatie buitensportaccommodaties 2000

2019

106

20

Lineair

8

8

Scheidingswanden sporthal HHW-Zuid

2019

52

15

Lineair

5

5

Techniek serverruimte

2019

69

4

Lineair

19

19

Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan

2019

220

8

Annuïtair

31

31

Werktuigendragers

2019

68

10

Annuïtair

8

8

Applicaties

2020

85

4

Lineair

23

Bureau-aanpassingen monitoren 2010

2020

35

10

Lineair

5

Installatiekosten brandweerkazerne

2020

581

20

Annuïtair

36

Installatiekosten sporthal HHW-Zuid

2020

341

20

Lineair

24

Middelzware bestelwagens

2020

112

10

Annuïtair

13

Ondergrondse inzamelmiddelen

2020

12

8

Lineair

2

Pick up truck met veegvuil en laadarm

2020

62

10

Annuïtair

7

Rioolreiniger

2020

90

10

Lineair

11

Techniek serverruimte

2020

77

4

Lineair

21

Veldverlichting mixed hockeyclub

2020

35

15

Lineair

4

Verkeersregelinstallaties

2020

450

30

Lineair

24

Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan

2020

220

8

Annuïtair

31

Wegafsluitingen

2020

149

15

Lineair

13

WiFi

2020

55

4

Lineair

15

Totaal vervangingsinvesteringen

9.748

1.125

1.375

1.588

Onderwijshuisvesting

Brandmeldinstallatie onderwijshuisgebouwen

2018

50

15

Lineair

5

5

5

Eerste inrichting basisonderwijs

2018

48

20

Lineair

4

4

4

Eerste inrichting basisonderwijs

2019

16

20

Lineair

2

2

Eerste inrichting voortgezet onderwijs

2019

12

20

Lineair

1

1

Eerste inrichting basisonderwijs

2020

16

20

Lineair

2

Totaal onderwijshuisvesting

266

18

21

23