Specificatie mutaties reserves 2018

In het onderstaande overzicht is de (verplichte) uitsplitsing opgenomen tussen de incidentele en structurele toevoegingen aan en aanwending van reserves.