Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume. Dit overzicht moet op grond van artikel 20 lid 2a BBV in de begroting worden opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Aantal

2018

2019

2020

2021

Uitkeringen en pensioenen
(voormalige wethouders)

25

194

194

194

194

Wachtgelden voormalig
personeel

1

73

73

12

0

Totaal

267

267

206

194