Informatie

Grip en samenhang
“Grip en samenhang” vatten in twee woorden de belangrijkste ontwikkelrichtingen van de informatievoorziening samen.
De “informatieomgeving” is dynamisch, de ontwikkelingen gaan snel, de materie is complex en zijn er veel veranderingen. Hiermee moet dynamisch worden omgegaan.
In 2017 is begonnen met het verkrijgen van inzicht en samenhang, strategisch-, tactisch en operationeel. Het inzicht wordt omgezet naar grip, ook in 2018 zal dit op de agenda staan. Door middel van de inzet van i-projectenportfolio worden bewuste keuzes gemaakt of, wanneer en met wie projecten starten. Door de toepassing van het ‘just enough en just in time’ principe wordt op dynamische wijze grip gekregen op de ontwikkeling van onze informatievoorziening. Zowel strategisch, tactisch en operationeel, als op de samenhang tussen bedrijfsvoering, informatie en techniek.

Organisatie gericht werken
Organisatiegericht werken ontwikkelt zich de komende jaren. In 2018 worden steeds vaker gelijksoortige processen meer uniform en gestandaardiseerd uitgevoerd. Daarmee kunnen deze gemakkelijk worden bijgestuurd en kan, waar nodig, worden op-en-afgeschaald.
Hiermee wordt voorgesorteerd op regionalisering en landelijke principes.

Technologische ondersteuning op orde
Om onze primaire en bedrijfsprocessen efficiënt en flexibel uit te kunnen voeren dienen zij te worden ondersteund door technologie van deze tijd.
Als gevolg van onderzoeken naar ICT samenwerkingen de afgelopen jaren, zijn noodzakelijke vervangingswerkzaamheden uitgesteld. In 2017 is het project bodemplaat gestart met het doel om de “technische schuld” die is opgelopen in te halen. In de 2e helft van 2018 wordt samen met de gemeente Langedijk de nieuwe bodemplaat (de hardware) opgeleverd.
Daarnaast loopt de ontwikkeling van de generieke applicaties achter bij de functionele eisen en technologische mogelijkheden van deze tijd. Hierdoor lopen we bij de uitvoering van onze werkzaamheden steeds vaker tegen de technologische beperkingen aan. In het 1e kwartaal 2018 wordt (ook samen met Langedijk) een samenhangend informatieplan voor ons applicatie- en gegevenslandschap opgeleverd. Dit plan stelt ons in staat keuzes te maken in de wijze waarop de mogelijkheden van nieuwe technologie worden ingezet voor betere dienstverlening en gecombineerd met efficiency en flexibiliteit in onze manier van (samen)werken.

Betrouwbaar en data gedreven
We willen werken aan een slimme informatie gestuurde gemeente.
Door meer gebruik te maken van betrouwbare en beschikbare data -weten wat er gebeurt en onderzoeken waarom dat gebeurt- worden potentiële kansen voor de optimalisering van onze beleidsvorming, uitvoering en verantwoording benut.
In 2017 is gestart met het Datalab voor 1 jaar. Een data-werkplaats waar we ontwikkelen, ervaringen opdoen, expertise en kennis opbouwen en leren van mislukkingen. Dat doen we door met onze data te experimenteren, te combineren, te inspireren en vooral te leren.
Onder voorbehoud van een evaluatiemoment eind 2017, zal het Datalab in 2018 worden door ontwikkeld. Door toepassing en combineren van eigen data, data uit de regio en open data kan de transparantie worden verhoogd en (politieke) besluitvorming kwalitatief inhoudelijk worden verbeterd.

Privacy en beveiliging
Het zal uw raad niet ontgaan zijn, privacy en informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp geworden. In 2017 is geïnvesteerd in de organisatorische componenten. Komend jaar worden geprioriteerde beveiligings- en privacy maatregelen geïmplementeerd, zodat de organisatie voldoet aan de beveiligingseisen en privacy eisen die Privacy wetgeving & Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) aan de gemeenten stelt.