Juridisch

Juridische kwaliteitszorg heeft tot doel om op het juridische taakveld tot verbetering van de bedrijfsvoering te komen.
Heerhugowaard is, als het gaat over juridische kwaliteitszorg, sinds een aantal jaar in de beheerfase beland. De activiteiten zijn er op gericht om de juridische kwaliteit te behouden en uit te breiden.
Vanwege de interne reorganisatie en regionale samenwerking is het van belang de juridische kwaliteitszorg als onderdeel van integrale kwaliteitszorg voldoende aandacht te geven.
In dat kader worden ook in 2018 bijeenkomsten belegd van accounthouders van verbonden partijen van Heerhugowaard en Langedijk. Ook in bredere regio’s vindt afstemming, rol bepaling en overleg plaats. Bij het ontwerp en aanpassingen van regelingen wordt gezorgd dat juristen vooraan in het proces hun rol hebben. De bestuurlijke stukken worden wekelijks inhoudelijk bezien om te monitoren waar extra aandacht en mogelijk scholing gewenst is.

Integratie van de doelstellingen van juridische kwaliteitszorg met die van deregulering en ‘pre-mediation’ blijft een voortdurend streven.

Integriteit
In 2017 is de aandacht uitgegaan naar de vaststelling van een “gentle agreement”, een vrijwillige overeenkomst tussen raadsleden en –fracties over wat te doen bij vermeende integriteitsschendingen. Doelen daarbij zijn te komen tot een onpartijdige handhaving, terughoudendheid met publiciteit en zorgvuldigheid voor de vermeende schender. Toekenning van rollen en bevoegdheden zullen zorgvuldig worden overwogen vanuit het uitgangspunt dat ‘de politiek zichzelf normeert’ omwille van het democratisch belang.
Daarmee is een beheersituatie bereikt. Evenals in de ambtelijke organisatie is de infrastructuur voor een integere overheid neergezet. Van belang is nu vooral aandacht te houden voor de feitelijke uitvoering op basis van dit fundament.
Doel voor 2018 is dit te blijven begeleiden en monitoren.