Inleiding

De samenleving verandert constant. De uitdaging voor de organisatie is onze dienstverlening daarop af te stemmen. Daarom verandert ook onze organisatie permanent.

De bedrijfsvoering betreft de processen (primair en ondersteunend) binnen de gemeente die ervoor zorgen dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd. De processen dienen efficiënt en effectief te worden ingericht waarbij de doelen worden gerealiseerd volgens de wettelijke kaders.

De kernpunten op het gebied van bedrijfsvoering zijn hieronder weergegeven.
1. Personeel en Organisatie.
2. Juridisch.
3. Informatie.
4. Budgetcyclus en risicomanagement.
5. Communicatie.