Lasten en baten 2018 grondcomplexen

In de volgende tabel zijn de geraamde lasten en baten per grondcomplex voor 2018 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Grondcomplex

Resterende looptijd (in jaren) vanaf 2016

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo Lasten/ Baten 2018

G.771 De Vaandel Midden

31-12-25

329

1.000

671

G.780 De Draai

31-12-30

5.696

9.007

3.311

G.800 HHW-Zuid (Stedelijk gebied)

31-12-23

1.560

5.307

3.747

G.842 Stadshart

31-12-25

66

995

929

Totaal grondcomplexen

7.651

16.309

8.658