Gronduitgifte

Primair uitgangspunt bij gronduitgifte is de overdracht van het volle eigendom, echter ook de overige vormen van gronduitgifte worden in principe opengehouden.

Op 27 september 2016 is met raadsbesluit RB2016075 een aanpassing gedaan in het gemeentelijk grondbeleid waarmee gronduitgifte in erfpacht voor bedrijventerreinen mogelijk is gemaakt.