Kwijtscheldingsbeleid

Realiteit 2016

Realiteit tot en met juli 2017

Raming 2018

Aantal automatische kwijtscheldingen

448

545

550

Aantal verzoeken, waarvan:

969

879

1.021

Nog in behandeling

78

348

70

Toegewezen

354

179

350

Gedeeltelijk toegewezen

3

1

1

Afgewezen

354

179

400

Ingetrokken

180

172

200

Buiten behandeling