Geraamde opbrengsten

In onderstaande tabel staan de gemeentelijke belastingen en heffingen vermeld over de jaren 2017 en 2018.

Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke belastingen en heffingen

2017

2018

Onroerende zaakbelasting

1)

Eigenaar woningen

5.599

5.615

Eigenaar niet-woningen

3.088

3.120

Gebruiker niet-woning

2.266

2.289

Rioolheffing

4.376

4.684

Afvalstoffenheffing

5.043

5.217

Parkeerbelasting

281

254

Lijkbezorgingsrechten

87

140

Marktgelden

43

38