Activiteiten

Beoogd resultaat

Bijdragen in het voorkomen en verminderen van criminele activiteiten door het aanpakken van Ondermijning:

  • Aanpak Woon- en ID fraude
  • Bibobbeleid toepassen
  • Damoclesbeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving.
  • Prostitutiebeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving.

Voorkomen en verminderen van criminele activiteiten:

  • centraal meldpunt voor woonfraude;
  • fraudeteam;
  • aansluiting bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

- Borging beleid en regelgeving t.a.v. illegale hennepteelt en -handel en prostitutie.