Activiteiten

Beoogd resultaat

Continueren van het faciliteren van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals: ouders betrekken bij problematiek van hun kind, inwoners verantwoordelijkheid geven in zaken als: de aanpak van woninginbraken, het verminderen van snelheidsoverlast in het verkeer.
Het faciliteren van initiatieven om ondernemers te betrekken bij de aanpak van criminaliteit .

- Hogere eigen verantwoordelijkheid inwoners en private partijen.
- Hogere slagingskans aanpak problematische jeugd.
- Initiatieven van inwoners en ondernemers worden ondersteund.