Activiteiten

Beoogd resultaat

Sturen op inspanningen gericht op het adequaat en efficiënt uitvoeren van de taken.

Een goed presterende efficiënt ingerichte organisatie.