Activiteiten

Beoogd resultaat

Integrale aanpak met inzet vanuit verschillende disciplines:

  • Toezicht door Mobiele surveillance, flexibel inzetbaar
  • Inzet jongerenwerk op hotspots
  • Flexibele, gerichte inzet door BOA’s: handhaving op actuele thema’s en issues

Afname van overlast