Activiteiten

Beoogd resultaat

Het visiedocument Actief Burgerschap 2016 - 2018 beschrijft de wijze waarop wij aan actief burgerschap invulling geven. Aanvullend hierop is er een uitvoeringsagenda.

Een gemeentelijke organisatie met een grote mate van openheid, beweeglijkheid en lenigheid die samenwerkt met bewoners.