Activiteiten

Beoogd resultaat

In overleggen praktijkcases bespreken.

Houding die meer inspeelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsgelijk.