Activiteiten

Beoogd resultaat

Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functie-verbredingen van voorzieningen in relatie tot het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen.

Behoud van in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.